تقویم و مناسبت ها
ساعت
شرح وظايف

‹‹ بسم اله الرحمن الرحيم ››

قرآن و معيارهاي گزينش:

   «ان اله اصطفي آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين»
   در قرآن كريم جدا از معيارهاي متعددي كه به تناسب در قصص قرآني از جمله داستان جناب طالوت، حضرت يوسف، حضرت موسي و هارون
(ع) براي گزينش آمده است به معيار اساسي گزينش يعني (صلاحيت و شايستگي) با عنوان اهليت تصريح شده است (آيه 84 سوره نساء) به ويژه بنا بر ديدگاهي كه امكانات و اختيارات و منصب مديريت را نوعي امانت مي داند در اين زمينه دستور صريح دارد، خداوند مي فرمايد:
   «ان اله يامركم ان تودوّا الامانات الي اهلها»
   (به تحقيق خداوند شما را امر مي كند كه امانت ها را به اهلش بسپاريد)
   بنا بر اين از ديدگاه قرآن كريم رعايت اصل احراز شرايط و شايستگي افراد براي واگذاري امور خاص به آنان لازم و واجب است، علاوه بر اين با توجه به مفهوم واژه امانت، از اين آيه استفاده مي شود كه يك معيار اساسي در گزينش مورد اعتماد بودن فرد گزينش شده براي كار مورد نظر است و اين امر نيز به نوبه خود لزوم در نظر گرفتن معيار تعهد و تاحدودي تخصص را در گزينش مي رساند، زيرا شرط مورد اعتماد قرار گرفتن، داشتن تعهد و تخصص لازم است.


اصل انتخاب اصلح:

   در حقيقت اگر بنا باشد معيار صلاحيت و شايستگي در كامل ترين شكل خود در گزينش مورد عمل قرار گيرد بايد به صورت رعايت اصل انتخاب اصلح پيگيري شود زيرا در شرايط مساوي با وجود فرد شايسته تر براي احراز يك مقام، نوبت به فرد شايسته نمي رسد.
   بنابراين اصل انتخاب اصلح يكي از اصولي ترين شرايط انتخاب و گزينش است. قرآن كريم در آيه ياد شده (آيه 58 سوره نساء) با لطافتي خاص اين اصل را مطرح كرده است، زيرا تعبير (اهليت) نه تنها ويژگي صلاحيت و شايستگي در همه ابعاد آن از جمله تعهد و تخصص را شامل مي شود، بلكه ويژگي اصلحيت نيز درآن اشاره گرديده است. علاوه بر اين آيه شريفه از بعد ارزشي به اين اصل نگريسته و روي هم رفته رعايت آن را در قالب يك فرمان الهي واجب شمرده شده است.
   در سخنان و سيره پيامبر گرامي (ص) نيز نسبت به اصل انتخاب اصلح تأكيد شده است. ايشان به صورت يك دستور كلي مي فرمايند كسي كه چيزي از امور مسلمين را بر عهده گيرد، سپس فردي را عهده دار كاري كند در حال كه فرد اصلح از او را مي يابد، به خدا و رسول او خيانت كرده است.


معيارهاي گزينش از ديدگاه حضرت اميرمومنان علي (ع):

   بر اساس آنچه ذكر شد بررسي ابعاد مختلف و مؤلفه هاي تشكيل دهنده (صلاحيت و شايستگي) به عنوان معيار اصلي و محوري گزينش نيروي انساني براي مقام هاي مختلف اجتماعي را با تكيه بر نگرش و ديدگاه توحيدي يكي از الگوهاي خطا ناپذير رهبري و مديرت الهي، يعني حضرت اميرالمومنين علي (ع) در محدوده نامه 53 حضرت در نهج البلاغه پيگيري مي كنيم:
   در اين فرمان حكومتي به گونه مستقيم يه معيار هاي گزينش بسياري از جايگاه هاي مديريتي جامعه و نيز موقعيت هاي عادي پرداخته است كه عبارتند از: قائم مقام، معاونان، وزيران، نمايندگان و مشاوران رئيس دولت، فرماندهان نظامي، قضات و مديران سطوح پايين و كارمندان.

ويژگي هاي منصوبين در پست هاي كليدي (قائم مقام، معاون، رئيس دفتر، وزرا، نماينده و مشاور رئيس دولت):
   1) قدرت تفكر و نفوذ اجتماعي:
   «در حالي كه تو بهترين جانشين را از ميان مردم به جاي آنها (طاغوتيان) خواهي يافت، از كساني كه از نظر فكر و نفوذ اجتماعي كمتر از آنها نيستند و بار گناهان آنها را بر دوش ندارند».
   سپس امام ويژگي هاي اين افراد را چنين ترسيم مي نمايند:
   كم هزينه ترند، بهتر همكاري مي كنند، محبت بيشتري دارند، انس و الفتشان با بيگانگان كمتر است.
   2) صراحت بيشتر در اظهار حق:
   «سپس از ميان آنان افرادي را كه در گفتن حق از همه صريح ترند مقدم دارد»
   3) در آنچه كه خدا دوست ندارد به زمامداران كمتر كمك مي كنند:
   «و افرادي كه در مساعدت و همراهي نسبت به آنچه خداوند براي اولياءاش دوست نمي دارد، به تو كمتر كمك مي كنند».
   4) ورع، صدق و راستي و نيكوكاري
   5) جامعيت در صفات پسنديده اخلاقي
   6) خوش سابقه تر بودن نزد مردم و شهرت به امانت داري


معيارهاي منفي:
   1) سابقه مسئوليت در دستگاه طاغوت (ياري گناهكاران و دوستي با ستمكاران)
   2) گناه و معصيت
   3) سركشي و عدم ظرفيت روحي
   4) كوتاهي در انجام وظايف محوله
   5) سست بستن قراردادها و ناتواتي در حل و فصل قراردادهاي مسأله دار
   6) جهل نسبت به جايگاه و مرتبه خويش و ديگران
   7) ظاهرسازي و تظاهر به خوش خدمتي
   8) مغلوب بزرگي كارها شدن و پريشان شدن از فراواني كارها
   9) بخل، ترس، حرص و سوء ظن به خدا


ويژگي فرماندهان:
   1) خيرخواهي بيشتر نسبت به خدا، پيامبر و امام
   2) پاكدل تر بودن، عاقل تر بودن، عذر پذير بودن و دير به خشم آمدن
   3) مهرباني و رأفت نسبت به ضعفا و مساعدت و كمك بيشتر به زير مجموعه خويش
   4) صلابت در مقابل قدرتمندان
   5) استقامت و قوّت در كارها
   6) جوانمردي، بلند همتي، شجاعت، بخشندگي، بزرگواري و آسان گيري
   7) دودمان صالح و سابقه درخشان


ويژگي قضات و داوران:
   1) تأمل و درنگ به هنگام مواجهه با شبهات
   2) بيشترين اصرار در تمسك به دليل
   3) كمتر خسته شدن از مراجعه مكرر شكايت كنندگان
   4) بيشترين شكيبايي در كشف امور
   5) بيشترين قاطعيت در فصل خصومت


معيار هاي منفي:
   1) احساس تنگنايي و سختي در امور
   2) خشم و كج خلقي
   3) پافشاري در اشتباهات
   4) احساس سختي هنگام شناخت حق
   5) ميل دروني به طمع
   6) اكتفا به فهم اندك بدون بكار بردن انديشه كافي
   7) فريب نخوردن در اثر ستايش ديگران
معيار گزينش كارمندان:
   «سپس در كارهاي كارمندانت بنگر و آنها را با آزمايش و امتحان به كار بگمار و از روي ميل و استبداد به رأي، آنها را به كار وادار مكن»


حضرت در ادامه ملاك هايي را ارائه مي دهد:
   1) تجربه و مهارت
   2) حيا و شرم
   3) اصالت خانوادگي
   4) پيش قدم بودن در اسلام و ايمان
   5) خلق و خوي پسنديده تر، طمع كمتر و آينده نگري بيشتر
   در پايان اميد است با تتبّع و جستجوي بيشتر، بتوانيم از درياي معارف حضرت امير مؤمنان (ع) كام تشنه جويندگان معرفت را سيراب كنيم.


امتیازدهی
هسته گزينش

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد